Tiền có thể kiếm được nhưng để kím em này hơi chắc khó vô cùng


Cặp đèn măng xông Aida của Đức CÂY CAO VÀ CÂY LÙN MINI (500CP VÀ 250CP( mới nguyên chưa ám khói kể cả cái phổi bên trong còn mới keng, ĐẦY ĐỦ ĐÒ CHƠI SƠ CUA.


DÀNH CHO ANH EM NÀO ĐÚNG CHẤT SƯU TẬP LÀ HẾT SẨY, KHỎI TÌM CẶP THỨ 2, KHÔNG BAO GIỜ CÓ


#AidaExpress #Manchon #Đèn_Măng_Xông


THAM KHẢO THÊM TẠI WEB MÌNH WWW.THEGIOIDOXUA.COMCall 0916871322.